slayder1

 

baza danych

Zrównoważony rozwój to sposób życia nie narażający przyszłych pokoleń na spadek poziomu rozwoju. Zagrożenie cywilizacyjne jest na tyle uzasadnione, że wymaga zmiany sposobu myślenia także o projektowaniu produktów. Postaramy się w tym miejscu zebrać materiały przybliżające problem.

 

Tytuł: Świat na rozdrożu Autor: Marcin Popkiewicz.

Marcin Popkiewicz jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To pisarz, naukowiec, menedżer, tłumacz, wykładowca oraz autor setek artykułów dotyczących zmian klimatycznych, zasobów i energii. Książka definiuje zagrożenia i formułuje decyzje konieczne wobec nieuchronnych zmian.

 

Tytuł: Zrównoważona energia – bez pary w gwizdek Autor: Dawid JC MacKay

Dawid JC MacKay jest profesorem Cambidge i głównym doradcą brytyjskiego Departamentu Energi i Zmian Klimatu. Książka oceniana jako lektura obowiązkowa o zaspokajaniu naszych przyszłych potrzeb energetycznych. Adaptacja dla warunków polskich została przygotowana przez Marcina Popkiewicza i Martę Śmigrowską.